Vallborg 2010

 

Söröjekören underhöll med vårsånger.

Söröjekören under ledning av Anna MatsAnders

Valborgsmässoafton 2010 med aktiviteter på ”Söröje”

Tävling bågskytte