Kapellfonden

Kapellfonden – Minnesfond för alla tillfällen
Marie Brunesvärd sköter administrationen av
kapellfonden.

Det är viktigt att du ringer Marie om du tänker sätta in pengar på fonden då Marie administrerar minnesbladen.
Gåvor mottages med tacksamhet på föreningens Bankgiro 399-8184
Ring Marie 070-658 43 18 för information