Vår verksamhet

Välkommen till en aktiv intresseförening!

Föreningen har två lokaler Kapellet i Västanå och Söröjelokalen med fotbollsplan. Föreningen erhöll Kapellet från Sällskapet för befrämjande av upplysning och sedlighet 1998. Lokalen kan hyras till tex dop, brölopp eller andra sammankomster av ”lugn karaktär” enligt lokalens stadgar.

Söröjelokalen kan hyras och användas till alla sorters sammankomster.

Här är ett kort sammandrag av vad vi gör:

I vår verksamhet ingår bland annat  modevisning,  spark och gåbingo, blomskottsauktion, nationaldagsfirande och valborgsmässofirande, och andra aktiviteter som visafton, durspel mm.  Onsdgscafe på Kapellet varje onsdag under höst och vår mellan kl 12 och 2.  Bygdens folk träffas för att umgås och dricka kaffe.

En av arbetsgrupperna ansvarar för skötseln av den populära badplatsen Stekpannan vid Hornsjöns östra strand. En annan grupp för skötseln av Norskmonumentet. Se vidare under respektive flik.

Vid Västanå sågplats har sågramen bevarats som ett monument över den industriella verksamheten. Här finns också information om detta.

Rester av sågen i Västanå finns ännu kvar, tillsammans med informationstavlor och sittplatser.