Kategorier

Minnesstenen i Baggböle ”Norskmonumentet”

Minnesstenen

Stenen står på platsen för det norska polistruppsläger, som fanns i Baggböle åren 1944-1945.  Där bedrevs militärutbildning av unga norska män som flytt från sitt hemland under den tyska ockupationen. Stenen restes år 1988 av norska veteraner med stöd av kommunerna i Trondheim och Sundsvall. Platsen invigdes i närvaro av det två ländernas försvarsministrar. Sundsvalls kommun har lovat att svara för områdets skötsel och för anläggningens fortbestånd. Platsen sköts av Söröjebygdens Bygdeförening åt kommunen.

Stenen står väl synlig när man närmar sig platsen för lägret, man ser den rakt fram när man kommer på bron över Baggböleåsen . Vid stenen finns en informationstavla som sattes upp av norska veteraner 1997.

Lägret

Källa Politibataljonen 1944-45  Håkan Berglund Lake

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *