Boule

 

Boul på Söröje augusti 2009

Boulspel Söröje aug 2009

Boulbanor på Söröjeplan

På Söröjeplan finns 4 nyanlagda Boulbanor för Boulspel