Julgröt

Söndag 20 dec åts den traditionsenliga julgröten
Två dukningar gjordes och 2 framträdanden av Söröjekören.
Anna MatsAnders stod för körens framträdande, ett stämningsfullt arrangemang.
Några som under hösten lärt sig spela dragspel underfhöll med jullåtar på dragspel. Ca 140 personer deltog.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>