Kategorier
Allmänna

Blomskottsauktion

Blomskottsauktion

Onsdag 22 maj kl. 19.00
På Söröjelokalen
Tag med dig de plantor och blomskott du inte
har plats för, eller kom och köp!
Plantorna och skotten auktioneras ut.
Behållningen av auktionen går till
Söröjebygdens intresseförenin

Vi bjuder på fika!